Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 25 parantaminen välillä Langansböle - Västerbacka, Raasepori, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 28.2.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 28.2.2023 – 30.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Anna Elf,
puhelin 0295 021 395, sähköposti [email protected]

Julkaistu 28.02.2023