Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 25 parantaminen Hiidenranta-Veikkoinkorpi välillä, Vihti, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 2.12.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 2.12.2020 – 4.1.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:
Uudenmaan ELY-keskus Mikko Vihermäki, puh. 0295 036 015, [email protected] ja
Vihdin kunta Toni Keski-Lusa puh. 044 467 5393, [email protected]

Julkaistu 02.12.2020