Takaisin

Ilmoitus: Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Ilmoitus: Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Julkaistu 20.8.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 20.8.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puhelin 0295 038 259 ja etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020