Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 18 parantaminen välillä Välimaa-Kiikku, Ilmajoki, Seinäjoki, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 15.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 15.6.2022 - 15.7.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa ELY-keskuksen projektipäällikkö Hanna Kauppila, puh.
029 502 7723 ja [email protected] 

Julkaistu 15.06.2022