Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 18 liittymäjärjestelyt, Ähtäri, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kolmessa
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.5.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-
Pohjanmaa.
Kuulutus on nähtävillä 27.5.2020 – 29.6.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Veijo Rajamäki puhelin
0295 027 750, [email protected]

Julkaistu 27.05.2020