Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola, Kotka ja Kouvola, Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely, muutoskohteista kuuleminen

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 20.1.2021 – 19.2.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Koistinen, puhelin
0295 029 179 ja [email protected]

Julkaistu 19.01.2021