Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 14.2.2020 KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektivastaava Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]

 

Julkaistu 14.02.2020