Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale.

Kuulutus julkaistaan tietoverkossa KAS ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 11.6.2020. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §)

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 11.6.2020 – 13.7.2020 välisen ajan em. KAS ELY-keskuksen tietoverkossa (LjMTL 27 §), josta löytyy linkki suunnitelma-aineiston avaamiseksi. Tiesuunnitelmakansio on myös nähtävillä Savitaipaleen kunnankirjastossa, osoitteessa Keskustie 2, 54800 Savitaipale, kirjaston aukioloaikoina.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen [email protected] tai Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041 KOUVOLA

Muistutukseen on liitettävä asian asianumero KASELY/242/2020.

KAS ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.ely-keskus.fi/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa KAS ELY-keskuksesta projektivastaava Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191, [email protected]

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 

 

Julkaistu 11.06.2020