Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainittua suunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 02.10.2020. ELY-Keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 02.10.2020- 09.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Projektipäällikkö, Timo Särkkä, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 764, sähköposti [email protected]

Julkaistu 02.10.2020