Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Tillola, Lahti ja Iitti, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii
tiesuunnitelmaa Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Tillola, Lahti
ja Iitti.
Hankkeessa parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta rakentamalla
valtatie 12 keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa) välillä Uusikylä–
Tillola. Suunnitelmaan sisältyy tarvittavat tie-, katu- ja liittymäjärjestelyt sekä
toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten
lieventämiseksi.
Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää,
kesälle 2020 suunniteltua yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan
suunnitelmaa esitellään hankkeen verkkosivuilla 11.6.2020 alkaen. Alueen
asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tällöin tutustua
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin ja antaa
suunnitelmaan palautetta.
Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään
lähettämään 30.7.2020 mennessä osoitteeseen [email protected]
Halutessaan asiasta voi myös soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille
(soittoaika maanantaina 15.6.2020 klo 15–18).
ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.
Ilmoitus on julkaistu tietoverkossa ELY-keskuksen verkkosivuilla 2.6.2020.
Lisätietoja suunnitelmasta antavat:
AFRY Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n työyhteenliittymä:
Ilkka Puustinen, puh. 010 33 26476
Mikko Erjo, puh. 043 8565 848
Uudenmaan ELY-keskus:
Anna Elf, puh. 0295 021 395
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
Vesa Koistinen, puh. 0295 029 179
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu 02.06.2020