Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 12 parantaminen välillä Eura – Raijala, Eura, Säkylä, Kokemäki ja Huittinen, Ristolan kohta Säkylässä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julki-sesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuk-sen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.9.2020 ELY-keskuksen osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 10.9.2020 – 18.10.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Sakari Hurskainen, puhelin 0400 611 054ja [email protected]
 

Julkaistu 23.09.2020