Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 11 parantaminen uusimalla Kokemäenjoen sillat Koiviston silta ja Kokemäenjoen Pikkuhaaran silta, Pori ja Ulvila, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 8.4.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi

Lisätietoja antavat Varsinais-Suomen ELY-keskus Jari Nikki, puh. 0295 02 2816, [email protected]

Julkaistu 08.04.2020