Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 10 liittymien parantaminen välillä Iso-Harvoilantie - Siirintaustantie, Hämeenlinna

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.8.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 7.8. – 14.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis, puh. 0295 021 360 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 07.08.2020