Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatie 9:n parantaminen rakentamalla keskikaiteelliset ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi. Tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallinto-lain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 12.2.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/kuulutukset

Lisätietoja antaa Heikki Koski, puh. 0295 03 6251, [email protected]

Julkaistu 12.02.2020