Hyppää sisältöön

Ilmoitus :Valtatie 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain
62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman
nähtäville asettamista. Varsinais-Suomen ELY-keskus saattaa
asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella
ilmestyvässä sanomalehdessä (Länsi-Suomi, Satakunnan Kansa,
Raumalainen).

Kuulutus julkaistaan 4.3.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 4.3.2020-3.4.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin
0295 022 782 ja [email protected]

Julkaistu 03.03.2020