Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatie 25 Kalevankadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi ja maantien 1421 Jokelantien liittymän parantaminen, Hyvinkää, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 2.7.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 2.7.2021 – 2.8.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mervi Varis,
puh. 0295 021 360, [email protected]

Julkaistu 02.07.2021