Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatie 2 parantaminen välillä Mommolan eritasoliittymä – Loimijoen silta, Huittinen, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 16.11.2022 – 23.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin 0295 022 782 ja [email protected]

Julkaistu 16.11.2022