Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatie 11 parantaminen välillä Murhasaari–Mustikkakangas, Nokia, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä Aamulehdessä.


Kuulutus julkaistaan 21.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset


Lisätietoja antaa projektipäällikkö Jukka Hakala Pirkanmaan ELYkeskuksesta,
puh. 0295 036 224, [email protected]

Julkaistu 21.10.2020