Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, Kalajoki, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 22.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 22.10.-21.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja: 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]
 

Julkaistu 22.10.2020