Hyppää sisältöön

Ilmoitus uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta: Maantie 13837 Turenki - Kiipula jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Pehtorintie - Pohjaniityntie, Janakkala, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 18.3.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 18.3.2021 – 19.4.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis, puh. 0295 021 360,
[email protected]

Julkaistu 18.03.2021