Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Tuusulanväylän (Kt 45) parantaminen tiejärjestelyineen Koivukylänväylän eritasoliittymässä Kehäradan risteyskohdalla, Vantaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon määräajan pidentämistä neljällä vuodella eli vuoden 2023 loppuun.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.6.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.6. – 20.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Sami Mankonen,

puhelin 0295 021 309 ja sähköposti [email protected]
Julkaistu 10.06.2020