Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo–Nappa, Kouvola

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.1.2023, ELY-keskuksen osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 27.1.2023 – 6.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Koistinen, puhelin 0295 029 179 ja [email protected]
 

Julkaistu 27.01.2023