Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Valtatien 4 parantaminen Kirrin eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä, Tiesuunnitelman muutos

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kuulutus julkaistaan 15.10.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 15.10.2021 – 16.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Jarmo Niskanen Väylävirasto,  
puh. 0295 34 3127, [email protected]
 

Julkaistu 15.10.2021