Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Valtatien 4 parantaminen Kirrin eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä, Tiesuunnitelman muutos

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkai-see tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kuulutus julkaistaan 9.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 9.4.2021 – 11.5.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:
Väylävirasto, Jarmo Niskanen, p. 0295 343 127, [email protected]
A-Insinöörit Civil Oy, Jukka Levä, p. 0400 530 169, [email protected]
 

s.fi

Julkaistu 09.04.2021