Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö - Lankila - Kurvila - Heimala - Taavetintie, Hamina, Kouvola ja Luumäki, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä (Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Etelä-Saimaa ja Luumäen Lehti).

Kuulutus julkaistaan 27.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 27.1.2023 - 27.2.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]
 

Julkaistu 27.01.2023