Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Valtatien 22 kevyen liikenteen järjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Paltamo

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julki-sesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 19.3.2021 - 26.4.2021 välisen ajan.


Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, pu-helin 0295 038 259 ja [email protected].
 

Julkaistu 19.03.2021