Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Pakurlan silta T-1640 ja Jokipellontie – Kravinkuja kiertoliittymä yhdystiellä 2430, Paimio

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.12.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.12.2021- 21.1.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Sakari Hurskainen puhelin 0295 022 789 ja [email protected] 

Julkaistu 15.12.2021