Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Mt 180 Kuusistonsalmen sillan uusiminen, Kaarina, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.9.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset


Kuulutus on nähtävillä 27.9.2021 – 3.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Matti Kiljunen, puhelin 0295 022 796, [email protected]
 

Julkaistu 27.09.2021