Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 7233 parantaminen välillä Viemerö – Rannanjärvi, Lapua, Kauhava, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 25.8.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 25.8.-27.9.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Hanna Kauppila
0295 027 723. 

Julkaistu 25.08.2021