Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 717 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välillä Höstvesi - maantie 17746 (Kolkin siltatie), Vaasa ja Mustasaari, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Ilkka-Pohjalainen ja Vasabladet. 

Kuulutus julkaistaan 19.10.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 20.10.-18.11.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat:
- Projektipäällikkö Teppo Leppäaho, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
puh. 050 3509 897, sähköposti [email protected]
- Kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl, Vaasan kaupunki, puh. 040-
5636 635, sähköposti [email protected]
- Tiemestari Kjell Sundsten, Mustasaaren kunta, puh. 050-69616, sähköposti [email protected]
- Esa Nyrhinen, WSP Finland Oy, puh 0400-161857, sähköposti [email protected]

Julkaistu 19.10.2021