Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 6900 parantaminen välillä Mietaan nuorisoseura - Lohiluomantie ja maantien 17273 Hakunintien parantaminen rakentamalla jalankulku ja pyöräilyväylä, Kurikka

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Kuulutus on nähtävillä 26.1.2023 – 27.2.2023 välisen ajan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja antavat:
Kurikan kaupunki, kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puh. 050 5950565, [email protected]
ELY-keskus, projektipäällikkö Teppo Leppäaho, puh. 050 3509 897,
[email protected]
Aluetaito Oy, projektipäällikkö Miika Väärämäki, puh. 040 0333 051,
[email protected] 

Julkaistu 26.01.2023