Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 380 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Iitiä - Juuresaho, Lappeenranta ja Lemi, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Etelä-Saimaa ja Länsi-Saimaan Sanomat).

Kuulutus julkaistaan 25.8.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 25.8. – 26.9.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö, rkm. Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 25.08.2022