Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 249 parantaminen rakentamalla Tiisalantien ja Kyläraitin kiertoliittymä, Sastamala. Tiesuunnitelma.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.11.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 23.11.2022 – 30.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Minna Huttunen Pirkanmaan ELY-keskuksesta puhelin
0295 036 129, sähköposti [email protected]

Julkaistu 23.11.2022