Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 15764 Hiiskoski-Kalliovaara lakkauttaminen, Ilomantsi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.1.2023 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 26.1.2023 – 6.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Savon ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Henri Heikura, puh. 0295 016 009, sähköposti
[email protected]

Julkaistu 26.01.2023