Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 14315 Kuruntie parantaminen Urheilutien kohdalla, Ruovesi, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä
(Ruovesi-lehdessä). 

Kuulutus julkaistaan 17.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 17.3.2021 - 16.4.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta Jukka Hakala, puhelin
0295 036 224, sähköpostiosoite [email protected]

Julkaistu 17.03.2021