Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 12003 parantaminen korvaamalla Kivimon lossi sillalla, Parainen (aik. Länsi-Turunmaa), tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaise-malla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdes-sä.

Kuulutus julkaistaan 14.01.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 14.01.2021 – 22.02.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund puh. 0295 022 782, [email protected]
 

Julkaistu 14.01.2021