Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, Paimio, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.3.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.3.2021 - 26.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Aku Reini, puhelin 0295 022 190 ja sähköposti [email protected].
 

Julkaistu 19.03.2021