Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma

Naantalin kaupunki, sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Naantalin kaupunki julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. 

Naantalin kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.9.2022 Naantalin kaupungin tietoverkossa osoitteessa https://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/kuulutukset-ja-ilmoitukset


Kuulutus on nähtävillä 13.9.2022 -13.10.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat Naantalin kaupunki Heli Ojanen, puh +358 50 3390 562, [email protected] ja Varsinais-Suomen ELY-keskus Timo Bäcklund, puh +358 295 022 782, [email protected] sekä Destia Oy (suunnitelmaa laativa konsultti) Matti Vuolamo, puh +358 400 797 301, [email protected]  

Julkaistu 13.09.2022