Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maanteiden 190 ja 3003 (Kuljuntie) parantaminen Saikan alueen kohdalla, Lempäälä, tiesuunnitelma

Lempäälän kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Lempäälän kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.6.2022 Lempäälän kunnan tietoverkossa osoitteessa Kuulutukset - Lempäälä (lempaala.fi).

Kuulutus on nähtävillä 22.6. – 22.7.2022 välisen ajan.

Väyläviraston tietoverkossa ilmoitusta korjattu 29.6.2022 korvaamalla kuulutuksen julkaisijana ELY-keskus Lempäälän kunnalla ja lisäämällä kunnan yhteyshenkilö lisätietojen antajaksi. Muilta osin alkuperäistä ilmoitusta ei ole muutettu.

Lisätietoja antaa Lempäälän kunnan suunnitteluinsinööri Jukka Markkanen, p. 050 383 0260, [email protected] projektipäällikkö Jukka Hakala, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. +358 295 036 224, [email protected]

Julkaistu 29.06.2022