Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Kt 66 Lintupuron rummun uusiminen, Alavus, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 25.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.

Kuulutus on nähtävillä 25.1.2023 – 24.2.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Rami Viita-aho puhelin 050 312 8875 ja [email protected].

Julkaistu 25.01.2023