Hyppää sisältöön

Ilmoitus: toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta koskien hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämistä Valtatien 3 Tampere - Vaasa parantaminen välillä Rajalanmäki - Koskue, Jalasjärvi (nyk. Kurikka)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon
pidentämistä neljällä vuodella eli vuoden 2023 loppuun.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.11.-21.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yksikön päällikkö Janne
Ponsimaa puh. 029 502 7746, sähköposti [email protected]

Julkaistu 12.11.2020