Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala-Kerimäki, Savonlinna, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista
Kuulutus julkaistaan 12.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.1.2023 - 13.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois ELY-keskuksesta Ilari Hakanen puhelin 0295 026
777 ja [email protected]

Julkaistu 12.01.2023