Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmasta : Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta sanomalehdissä Savon Sanomat ja Iisalmen Sanomat.

Kuulutus julkaistaan 17.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 17.2.2021–19.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat ELY-keskuksesta yksikön päällikkö Mirko Juppi, puh. 0295 026 720, [email protected] ja projektipäällikkö Reijo Hakanen, puh. 0295 016 299, [email protected]

Julkaistu 17.02.2021