Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmasta : Kantatien 63 ja kantatien 68 kiertoliittymä, Evijärven kunta, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 4.2.- 5.3.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Veijo Rajamäki ELY-keskuksesta puhelin 0295 027 750,
[email protected] .

Julkaistu 03.02.2021