Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Valtatie 22 parantaminen Mustikkakankaan kohdalla, Utajärvi, tiesuunnitelma

Utajärven kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Utajärven kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 11.2.2021 Utajärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa  http://www.oulunkaari.org/utajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=announcement_search&tzo=-180 .

Lisätietoja: Utajärven kunnasta elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, puh. 050-3871973, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta tie- ja rakennussuunnitelma vastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259 ja Ramboll Finland Oy:stä projektipäällikkö Marko Peltomaa, puh. 040 359 3604.

Julkaistu 11.02.2021