Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Maantien 6900 parantaminen välillä Mietaan nuorisoseura - Lohiluomantie ja maantien 17273 Hakunintien parantaminen rakentamalla jalankulku ja pyöräilyväylä, Kurikka, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 3.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset   

Kuulutus on nähtävillä 3.6. – 5.7.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa: 
Jarmo Ojajärvi Kurikan kaupungilta, puhelin 050 595 0565 ja sähköposti 
[email protected] tai  
Aluetaito Oy:stä Juha Porre, puhelin 040 838 3281 ja sähköposti 
[email protected]  

 

Julkaistu 03.06.2021