Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Maantien 14784 (Mantereentien) parantaminen Kutilantaipaleen kohdalla, Taipalsaari, tiesuunnitelma.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 9.12.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 9.12.2021 – 10.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Ville Kukkola, 0295 029 013 ja [email protected]. sekä Taipalsaaren tekninen johtaja Samuli Kakko, puh. 040 774 9252 [email protected]

Julkaistu 09.12.2021