Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Maantien 13259 Kartuntien parantaminen Taivallahden kohdalla, Ikaalinen, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä UutisOivassa.

Kuulutus julkaistaan 26.8.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä vähintään 26.8.2021 - 24.9.2021 välisen ajan.
Lisätietoja hankkeesta antavat Pirkanmaan ELY-keskuksesta Jukka 
Hakala, puh. 0295 036 224, [email protected] ja WSP Finland 
Oy:stä Antti Silvennoinen, puh. 050 380 7747, 
[email protected]

Julkaistu 26.08.2021