Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Kantatien 67 ja valtatien 19 parantaminen välillä Kivisaari - Teppo, Seinäjoki, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 18.8.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.8.2021 - 17.9.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho, 
puh 050 350 9897, [email protected] 

Julkaistu 18.08.2021