Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Kantatien 62 parantaminen Käyhkään kanavan kohdalla, Ruokolahti, Tiesuunnitelma.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 3.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 3.6.2021 – 3.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013. [email protected]

Julkaistu 03.06.2021